?> Návštěvní řád zámku Janovice
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 


 

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

Návštěvní řád zámku Janovice PDF Tisk Email

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Zámek v Janovicích u Rýmařova pro rok 2019

Článek 1
NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

  1. Návštěvní doba trvá od 1. června do 30. září 2019, případně dle dohody.
  2. Objekt je v návštěvní sezoně přístupný: v období června a září vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 10:00 do 16:00 hodin s pauzou od 12:00 do 13:00 hodin, v období července a srpna vždy v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00 hodin s pauzou od 12:00 do 13:00 hodin, případně dle dohody s Městským muzeem Rýmařov (dále jen MMR).
  3. Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná pokud nedojde ke kolizi termínů více akcí a pouze po předchozí dohodě. Budova je přístupná také v rámci pořádaných akcí.

Článek 2
ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

  1. Prohlídka galerie probíhá v otevírací době objektu bez doprovodu průvodce. V každou celou hodinu probíhá komentovaná prohlídka, která se koná za vedení průvodce ve skupinách o maximálním počtu 40 osob, včetně dětí do věku 6 let. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek.
  2. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem s MMR.


Článek 3
PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

2. Vstup do areálu a budovy zámku je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ nejen v rámci pravidelných otevíracích hodin, ale neustále. Za škody vzniklé návštěvníkům nenese MMR zodpovědnost.

3. V areálu objektu jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

4. Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny průvodců.

5. Jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření, případně přivolá lékařskou pomoc.


Článek 4
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů se zbraněmi a živými zvířaty.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat,

b) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audiopřístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce a ztěžovat návštěvníkům prohlídku,

c) kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.,

e) vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek,

f) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata v objektu – jejich přístup do objektu je zakázán.

7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

8. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vlastník.


Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně, osobně či telefonicky a to v MMR, nám. Míru 6, 79501 Rýmařov, tel. číslo 554 254 382, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.

V Rýmařově, dne 1. 6. 2019

 

Bc. Růžena Zapletalová

ředitelka Městského muzea Rýmařov

 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz