?> výběrové řízení
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

výběrové řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Infocentrum   
Pátek, 11 Březen 2011 08:59

O z n á m e n í 

 o  v y h l á š e n í   v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í

 

na kumulovanou funkci

 

správce památkových objektů,  průvodce,

správce depozitáře, výstavář

 

Místo výkonu práce:             Městské muzeum Rýmařov, p.o.,  nám. Míru 6,  795 01 Rýmařov

Předpokládaný nástup:         Duben/květen 2011

Pracovní poměr:                    na dobu neurčitou se zkušební dobou

Pracovní úvazek:                   1,0

Platová třída:                         8 - 9,  v souladu se zákonem č.222/2010 Sb. a nařízením vlády č. 381/2010 Sb., v platném znění

           

 

Požadavky a znalosti:                      

§  požadované vzdělání minimálně ÚSO, ÚSV

§  dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook, atd.)

§  schopnost a nutnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů) a rozhodování

§  organizační a komunikační schopnosti

§  aktivní znalost angličtiny/němčiny, případně dalšího světového jazyka (komunikace a průvodcovství v cizím jazyce)

§  časová flexibilita – nepravidelná pracovní doba dle potřeby včetně víkendů

§  morální a trestní bezúhonnost

 

Osobnostní předpoklady, další požadavky

§  příjemné vystupování

§  spolehlivost a pracovitost

§  odpovědnost a preciznost

§  řidičský průkaz skupiny B

§  průvodcovský kurs výhodou

§  ochota učit se – práce s redakčním systémem na správu webových stránek a s grafickým programem CorelDraw

§  obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru

 

Zkušenosti z oboru jsou výhodou, ale přivítáme i entuziastickou osobu, která se chce učit novým věcem

 

 

 

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:

 

1        správce památkových objektů

a)      zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu

b)      zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost

c)      příprava a organizace kulturních akcí

2        průvodce

a)      organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných památkových objektech, po turistických atraktivitách a trasách

b)      poskytování kvalifikovaných výkladů v cizím jazyce

c)      doprovázení skupin návštěvníků

 

3   správce depozitáře

a)      odborná správa depozitářů sbírek nebo mobiliárních fondů

b)      inventarizace sbírkového fondu a odborné knihovny

 

4   výstavář

a)      koordinace prací při instalaci výstav a expozic, zajišťování bezpečnosti práce účastníků instalace a dodržování časového harmonogramu

b)      zpracovávání záměrů a projektů výstav, popř. expozic podle vlastních záměrů a příprava prováděcích scénářů

 

5   dále zajišťuje: informační a poradenskou činnost, popularizační činnost, správu a aktualizaci webových stránek, samostatně připravuje výstavy, programy a publikace, kooperace ostatní výstavní a kulturní činnosti, vyhledává možnosti spolufinancování projektů z dotačních titulů. 

 

l  standardní povinnosti podle funkčního zařazení

l  obecné povinnosti stejné pro každého muzejníka

l  práce navíc, ale v malém muzeu nutná – zde nutno hrát více rolí, aby muzeum dostálo povinnostem, vždy nutné zabrat tam, kde je to momentálně třeba.

l  v tomto oboru více než jinde platí, že práce musí být koníčkem.

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

§  jméno, příjmení a titul uchazeče,

§  datum a místo narození uchazeče,

§  státní příslušnost uchazeče,

§  místo trvalého pobytu uchazeče,

§  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,

§  datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce přiložte

  • motivační dopis včetně osobnostních předpokladů
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:   

§  osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 30.03.2011.

 

Lhůta pro podání přihlášky:         30.03.2011

 

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emailem, popř. telefonicky.  Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Bližší informace v případě dotazů podá Lenka Baborovská, Městské muzeum Rýmařov,  tel.: 554 211 770, mobil: 731 101 859, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

 

 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz