?> archeologická výstava 2014
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

archeologická výstava 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Infocentrum   
Pátek, 07 Listopad 2014 10:50

 

Archeologické nálezy z rýmařovského náměstí v muzeu

 

Ve středu 29. října byla v muzeu zahájena nová výstava, která je prostě a výstižně nazvána „Archeologické nálezy z rýmařovského náměstí“. Jejího uvedení se ujal Mgr. Jiří Karel, přední znalec rýmařovské historie a archeologie. Nastínil nám průběh archeologického výzkumu zde na náměstí a přiblížil občas tvrdý archeologický život, kdy se na hlavu pracovníků snáší nejen dešťové kapky, ale často i nadávky lidí, kteří se k historii a kultuře staví se značnou ignorací. Nezapomněl také vyzdvihnout práci, kterou zde odvedl vedoucí výzkumu Mgr. Marek Kiecoň z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě a který nám pomáhal při přípravě výstavy. Slavnostní zahájení doplnila hudba olomouckého Free Jazz Tria, které se v Rýmařově představilo již v září v rámci Dnů evropského dědictví. Zajímavou perličkou je, že dva ze tří středečních vystupujících taktéž zasvětili svůj život archeologii.

Jak bylo zmíněno výše, nová výstava se týká archeologického výzkumu, který proběhl v loňském roce v rámci rekonstrukce náměstí. Náplní výstavy nejsou jen samotné fyzické artefakty vyzvednuté při výzkumu, ale také fotografická a kresebná dokumentace archeologických situací a předběžná interpretace těchto situací.

Prostor malého sálu galerie Octopus je věnován především částečně prozkoumanému dřevohliněnému domu, který se nacházel na dnešní Radniční ulici a který respektoval původní uliční linii, dnes již neexistující. Tento dům je datován od 13. do přelomu 14./15. století a potvrzuje tak dosavadní archeologické bádání, které počátky města klade někdy do 70. let 13. století. Na tento požárem zničený dům navazují kamenné základy mladší stavby a také zajímavý objev v jedné z jam pro zasazení sloupu. Zde byla uložena celá nádoba, kterou bychom mohli považovat za základovou oběť (ty sloužily k ochraně domu, zajištění dostatku a spokojenosti obyvatel), která je zde taktéž vystavena. Zajímavé jsou také fotografie z průběhu výzkumu domu, kdy můžeme vidět zřetelně jednotlivé stratigrafické vrstvy včetně výrazných požárových. Další část prostoru malého sálu je věnována keramice a repliky středověkých nádob si zde návštěvníci mohou také vzít do ruky.

Velký sál galerie Octopus je věnován ostatním nálezům. Návštěvníci si mohou prohlédnout dokumentaci dlažeb, které se na náměstí nacházely v několika vrstvách a to už od středověku. Zajímavá je také dvouvrstvá kamenná cesta, která dříve vedla náměstím, na rozdíl od stavu před rekonstrukcí ale podél jižní strany radnice, a tvořila tak hlavní komunikační trasu a spojnici Horní a Dolní městské brány. Zajímavostí je také precizně provedený kamenný kanálek, který nejspíše odváděl vodu z prostoru náměstí nebo základy jedné ze dvou kašen, které na náměstí stávaly ještě na počátku 20. století.

Z nalezených předmětů jistě zaujme pravěký sekeromlat, který vznikl dávno před naším letopočtem a do prostoru náměstí se dostal druhotně, snad s dalšími valouny využitými k dlažbě, snad ho někdo ve středověku našel na poli a přinesl si domů. Vystaveny jsou také podkovy, které se našly na dlažbě náměstí, mince, prstýnek nebo třeba stilus (starý psací nástroj). Za zmínku stojí také množství zdobené keramiky, která tvoří největší soubor nálezů a také jeden z nejlepších datovacích materiálů.

Výstava „Archeologické nálezy z rýmařovského náměstí“ vznikla v rámci projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“, který je spolufinancován z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařov. Výstavu bude možné zhlédnout v Městském muzeu Rýmařov do 30. listopadu 2014.

 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz